Direkt zum Hauptbereich

Posts

Video Specials

definicia priestoru

Slovník z Google: GLADE, čistina, väčšinou býva mienená lesná čistina... an open space surrounded by woods Priestor obkľúčený stromami, ohraničený lesom - definícia priestoru, univerzálne, generálne povedané, sa toto označenie u nás ešte nenašla.
Prvý raz som ju stretol v Antiraume, teda Nepriestore, respektíve v Protipriestore, presnejšie je to asi vyjadrené výrazom Negatívny priestor...Bolo nejasné, odkiaľ sa tu vzala. Ale bola tu.
“Poznáš tú rozprávku o žabke-princezne, nie? Preto ťa varujem:
Pobozkaj ma aspoň na líce, ináč roztrhnem ti nohavice, stiahnem ti na kožu predkožku, užijem si rukavice, z teba spravím rohožku!”
To povedala a vzdialila sa v rastúcej temnote. Tá bola samozrejme nepriehľadne biela. Úloha bola jasne definovaná, otázky nejasne kladené: definuj priestor na novo, samozrejme asi z hľadiska stavebného umenia, ergo architektúry. Takéto napínavé zadania sú zo školy architektúry ETH v Zürichu, ktorá je umiestnená na šiestom mieste svetových univerzít,  samozrejme svoje meno stra…

Aktuelle Posts

kde to je?

Dvaja na prechádzke

sneh a samota

neskoro ale predsa?